Eliza Kleczewska, spotkanie autorskie

26/10/2017 9:18 pm

Eliza Kleczewska urodzona w Kaliszu. Absolwentka  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom magistra sztuki na Wydziale Pedagogiczno-artystycznym  uzyskała w 2006 roku. Zajmuję się malarstwem olejnym i akrylowym.